Skudgruppe

En skyttes evner til præcisionsskydning ligger ikke nødvendigvis i at ramme centrum af skiven, men i at placere skuddene så tæt på hinanden som muligt - kaldet en gruppe (eller ´group´ på engelsk).

Optimalt set kan alle skud sidde placeret i samme punkt. Dette er dog yderst vanskeligt, da mange faktorer påvirker dette: Våbenets generelle kvalitet, ammunitionens ensartethed, vind, temperatur, luftfugtighed samt skyttens sigte, vejrtrækning og aftræk. Ved at benytte et godt våben sammen med kvalitets ammunition, samt at skyde under ens klimatiske forhold, vil man opnå en stor ensartethed i skudplaceringen.

For at minimere den menneskelige faktor, som i mange tilfælde vil være en væsentlig størrelse, kan man placere våbenet på et fast underlag, så som en sandsæk eller montere det i en skydebænk. Herved vil man kunne se hvordan våbenet placere en række skud med nøjagtig samme sigte.

 

For at udelukke fejl bør man skyde minimum fem skud, hvorved tendensen i skudbilledet vil fremstå tydeligt. Skyder man kun to eller tre skud, vil man ikke altid få et korrekt billede. Ligeledes bør skuddene falde inden for en kortere periode, hvor vejr og vind er nogenlunde konstant.

Opmåling af en gruppe foregår med en skydelære. Ved at måle afstanden fra centrum til centrum af de to skud, som ligger længst fra hinanden i gruppen, får man gruppens størrelse. Man kan også vælge at måle fra de absolut yderste kanter af de to skud, og derefter fratrække diameteren på et enkelt skud.

Denne metode er den mest nøjagtige, da det kan være svært at placere centrum i et tomrum. Ved at fratrække størrelsen af et enkelt skud i skiven, frem for at fratrække kaliberen (.22 = 0,56 cm etc.), tager man hensyn til, at skudhullet i pappet varierer alt efter skive- og projektiltype.