Minute-of-Angle

Minute Of Angle, eller blot MOA, bruges til at beskrive hvor præcist et skydevåben kan gruppere f.eks. fem skud uden direkte at angive afstanden fra skytte til mål eller gruppens størrelse - kun gruppens vinkel - MOA. Jo mindre gruppe, desto mindre MOA.

En cirkel består af 360 grader, og hver grad kan igen opdeles i 60 minutter. En cirkel består derved af 360 * 60 = 21.600 minutter (Minute Of Angle). For at vide hvor stor 1 MOA er, skal vi kende radiusen i cirkelen. I dette tilfælde er radiusen afstanden fra skytten til målet. Omkredsen for en cirkel kan udtrykkes som 2 * pi * radius. 1 MOA kan derved udtrykkes som: (2 * pi * afstand) / 21.600 minutter.

Forenklet bliver det til 1 MOA = 0,000291 * [afstand]

En huskeregel går på, at hvis en riffel kan skyde 1 MOA på 100 yards, svarer det til en gruppe på 1 tomme: 1 MOA = 0,000291 * 100 yards = 1,05 tomme - altså ikke præcist 1 tomme. Ved at fordoble afstanden til 200 yards bliver gruppen tilsvarende fordoblet til 2,10 tomme. Unøjagtigheden i huskereglen bliver større og større desto længere afstand man skyder på.

 

I danske mål skyder en 1 MOA-riffel 2,91 cm grupper på 100 meter - dvs. at alle skud kan ligge inden for en femmer.

For at finde ud af hvilken MOA et våben skyder, kan ovenstående udtryk omskrives til:

MOA = gruppe / (0,000291 * [afstand])

En 3,5 cm gruppe skudt på 75 meters afstand giver således en Minute Of Angle på: 3,5 cm / (0,000291 * 7.500 cm) = 1,6 MOA. Ved at benytte meter og cm slipper man for besværlige omregninger som ved yards og tomme - længe leve metric-systemet!

Ovenstående kan også benyttes til at udregne præcist hvor meget ét klik på en kikkert med MOA-opdeling ændrer projektilets træfpunkt på en given afstand. Flere kikkertsigter har en meget fin opdeling, f.eks. ¼ MOA. På 100 meter betyder det, at et enkelt klik vil flytte træfpunktet: ¼ * 0,000291 * 100 meter = 0,73 cm.