.30-30 Winchester

Tilbage i 1895 var denne patron den første, der på det kommercielle marked benyttede røgsvagt krudt, som på den tid ellers var forbeholdt militæret. Patronen blev brugt i den klassiske Winchester Model 1894 lever-action riffel, og er den dag i dag en yderst populær jagtpatron - især i Nordamerika, hvor der bliver skudt alt fra råvildt til sortbjørn med netop denne kaliber.

Bag navnet .30-30 gemmer sig først en henvisning til kaliber .30 svarende til 7,62 mm. -30 henviser til standardladningen på 30 grains røgsvagt krudt. Oprindeligt hed kaliberen .30 Winchester Center Fire (WCF), men Marlin, som også lavede lever-action rifler, ønskede ikke at nævne deres direkte konkurrent ved kalibergengivelsen. Derfor opfandt de et nyt navn, som var mere universelt, og som har holdt ved siden da.

Patronen er særligt populær pga. dens bløde rekyl og effektive virkning på råvildt, så længe det er inden for en rækkevidde på max. 200 meter. Herefter er anslagsenergien ikke høj nok, og projektilet kuglebane dykker også voldsomt grundet høj vægt, aftagende hastighed og dårlige ballistiske egenskaber.

 

Da patronen ofte benyttes i lever-action rifler med rør-magasin anvendes der ofte flad- eller rundnæsede projektiler. Dette sker fordi man ikke vil risikerer at et spidst projektil vil komme til at prikke til fænghætten på den foranliggende patron - med fare for en eksplosion inde i magasinet.

Ammunitionsfabrikanten Hornady har for nyligt udviklet patrontypen LEVERevolution, som er en kærkommen opgradering til typiske lever action-kalibre, herunder .30-30. Ved at anvende et spidstnæset projektil er de ballistiske egenskaber forbedret betydeligt. Højere udgangshastighed giver fladere kuglebane og længere rækkevidde. For at undgå føromtalte magasin-eksplosion er spidsen af projektilet erstattet af rød polymer-plast, som er blødt nok til ikke at påvirke den foranliggende fænghætte.

Med denne ballistiske opgradering er .30-30 kaliberen og den klassiske lever-action riffel klar til endnu et århundrede som effektiv råvildtriffel, til jægeren med hang til cowboy nostalgi.

 

.30-30 Winchester
150 grain (9,7 g)
Soft Point
V0 = 730 m/s
E0 = 2.570 J